Haslev///Faxe-Listens politik

Hvem vil Haslev///Faxe-Listen samarbejde med?
 Vi vil samarbejde med alle, der vil samarbejde med os og vi søger at opnå de bredest mulige politiske aftaler.

Hvad er de grundlæggende værdier i Haslev///Faxe-Listen?
 Haslev///Faxe-Listen er en lokalliste der bygger på  demokratiske værdier. Vores politiske udgangspunkt er socialt og medmenneskeligt, og derfor også respekten for det enkelte menneskes værd. Det er vigtigt for os, at man kan være sig selv - og lige så vigtigt, at man også evner at lade andre være sig selv. For os er velfærdssamfundet til for borgerne - ikke omvendt.  

Hvorfor hedder i Haslev///Faxe-Listen?
 Haslev er kommunens største by, Faxe er kommunens navn - Haslev///Faxe-Listen er en lokalliste for hele kommunen, for og med alle, der lever deres liv her.


Haslev///Faxe-Listens mærkesager: 
 • At styrke borgernes retssikkerhed
 • Øge børn og unges trivsel
 • En omsorgsfuld og respektfuld ældrepleje
 • Levende lokalmiljøer med hver sine særpræg
 • Sammenhængende infrastruktur; veje, cykelstier og gangstier
 • En klimaansvarlig Faxe Kommune
 • Værdig behandling af arbejdsløse og syge
 • En mere omfattende borgerinddragelse
 • Ensartet serviceniveau for erhvervslivets aktører
 • Forbedre rammerne for små- og mellemstore virksomheder
 • At give foreningslivet de bedste betingelser
 • Trygge lokalområder for alle aldre
 • At bevare flere gamle, historiske bygninger
 • Flere almene boliger

Hvorfor varierer prisen på medlemskab hos Haslev///Faxe-Listen fra 100 kroner til max 300 kroner?
 I Haslev///Faxe-Listen går vi ind for den demokratiske samtale, og vi ser gerne at så mange mennesker som muligt engagerer sig. Vi mener alle skal have råd til at være en del af demokratiet. Det afspejles i vores kontingentsatser.

Haslev///Faxe-Listen ser frem til kommunalvalget i 2025 og vi glæder os til allerede nu at arbejde for vores mærkesager i Faxe Byråd.