Christina Birkemose

Christina Birkemose (f.1980) er medlem af Faxe Byråd og én af de tre stiftere af Haslev///Faxe-Listen.
Christina har siddet i Faxe Byråd siden 1.januar 2018.

Christina er næstformand i Socialudvalget, medlem af Børn- og Læringsudvalget og Handicaprådet.
Hun er desuden formand for Faxe Forsynings bestyrelse.

Ved valget i 2021 opnåede Christina 521 personlige stemmer, hvilket var en fordobling af det personlige stemmetal fra valget i november 2017.

Oversigt over udvalg

Her finder du listen over stående udvalg, der findes i Faxe Kommune (2023). Hvert udvalg holder møde én gang pr. måned.

Hvert byrådsmedlem sidder i minimum to af disse udvalg.
Oversigt over politiske ressortområder.pdf

Dagsordner

Her kan du læse dagsordner for kommende møder og referater fra tidligere møder i Faxe Byråd, stående udvalg, og råd og nævn.

Mødekalender 2023

Her finder du mødekalender for byrådsmøder (åbne for offentligheden) og udvalgsmøder (lukkede møder) i Faxe Byråd.

moedeplan_2023_godkendt_politisk_juni_2022.pdf